V Skalici môžete navštíviť

Kultúrny dom na námestí v Skalici

Reprezentatívna secesná stavba archi tekta D. Jurkoviča, postavená v roku 1905, je dodnes v pôvodnom stave. Mozaikové nástenné dekorácie na fasáde sú realizované podľa návrhu M. Aleša. Jadro budovy tvorí veľká di vadelná sieň ojedinelého štýlu s opo nou a nástennými maľbami umelcov J. Uprku a A. Frolku. Na prvom po schodí má stálu expozíciu a Galériu Júliusa Koreszku Záhorské múzeum.

Golfové ihrisko v Skalici

V Skalici môžete navštíviť

Rotunda svätého Juraja

Najstaršia pamiatka v meste pochádza z prelomu 12. - 13. storočia. Vzácne sú jej vnútorne nástenné maľby (koniec 15. storočia) zobrazujúce výjavy z legendy o sv. Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený a doplnené sú erbami Skalice a rodu Zápoľských. V interiéri sa nachádza expozícia Záhorského múzea týkajúca sa tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Ľadovňa - podzemné priestory na skladovanie ľadu

Komplex mestských ľadovní a pivníc patrí k významným a atraktívnym dokladom novovekých dejín skalického mestského hospodárstva a je vzácnou technickou pamiatkou.

Baťov kanál

V Skalici môžete navštíviť

Skalické rybníky

V Skalici môžete navštíviť

Kalvária

Klasicistickú kalváriu, vybudovanú na vyvýšenine v severnej časti mesta, vysvätil arcibiskup Alexander Rudnay v roku 1823. Okolo kamenného kríža so sochami sv. Márie a sv. Jána sa nachádzajú kaplnky s výjavmi z Krížovej cesty